Kulturna politika između javnog interesa i tržišta

Autor: Esad Delibašić [1] Kroz povijest države su imale različit odnos prema kulturi, zavisno od svog generalnog stava o ulozi i značaju umjetnosti i kulture u društvu. One su uočile značaj kulture za svoju međunarodnu afirmaciju i jačanje unutrašnje društvene kohezije. Model kulturne politike koji se provodi u nekoj državi u najvećoj mjeri zavisi od […]

Nastavi čitati

Odsjek za kulturalne studije je nosilac izrade Strategije kulturne politike ZDK

Odsjek za kulturalne studije je bio nosilac izrade kapitalnog projekta Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2014-2020. godina. Strategijom su utvrđeni pravci razvoja kulture na području Zeničko-dobojskog kantona za navedeni period. Realizacijom Strategije je došlo do niza pozitivnih pomaka u sektoru kulture: doneseno je niz zakona koji su uredili pojedine oblasti kulturnog djelovanja, precizirani su modeli […]

Nastavi čitati