U ponedjeljak kreće nastava na Odsjeku za kulturalne studije!

U ponedjeljak 12. oktobra 2020. godine na Odsjeku za kulturalne studije kreće nova akademska godina sa nadom da će biti bolja i uspješnija od prethodne. Deveta generacija budućih kulturologa u 9,45 sati će po prvi put sjesti u fakultetske klupe, preuzeti svoje indexe i upoznati se sa profesorima, asistentima, nastavnim predmetima, a dobiti će i […]

Nastavi čitati

II ciklus studija na Odsjeku za kulturalne studije –studijsko usmjerenje Kulturologija i kulturni turizam

Konkurs za prijem na II ciklus Odsjeka za kulturalne studije je otvoren do 25. septembra 2020. godine (Konkurs dostupan na: https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-ii-drugog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2020-2021-godini-magistarski-studij/). Koncept II ciklusa studija je zasnovan na upoznavanju studentica i studenata sa ključnim teorijskim konceptima i praktičnim istraživačkim modelima kulturnih fenomena. Ovaj ciklus studija se sastoji se od tri ponuđena usmjerenja i to: Kulturalni […]

Nastavi čitati

II ciklus studija na Odsjeku za kulturalne studije –studijsko usmjerenje Kulturologija i kulturna baština!

Odsjek za kulturalne studije pokrenuo je II ciklus studija na koji se moguće prijaviti najkasnije do 25. septembra 2020. godine (Konkurs dostupan na: https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-ii-drugog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2020-2021-godini-magistarski-studij/). II ciklus studija koncipiran je na inovativan, moderan i interdisciplinaran način, a sastoji se od tri ponuđena usmjerenja i to: Kulturalni i medijski menadžment, Kulturologija i kulturni turizam i Kulturologija i […]

Nastavi čitati

Budi u prvoj generaciji magistara Kulturologije!

Odsjek za kulturalne studije u Zenici se od upisa prve generacije studenata 2012. godine do danas afirmirao kao moderan i studenticama i studentima privlačan studijski program. Naši diplomirani kulturolozi su se zahvaljujući kritičkom pristupu, stečenim znanjima i vještinama već afirmirali na tržištu rada te su prepoznati kao kvalitetni kadrovi sposobni da uspješno odgovore izazovima afirmiranja […]

Nastavi čitati

Raspisan Konkurs za upis na I i II ciklus Odsjeka za kulturalne studije (drugi upisni rok)

Poštovane maturantice i maturanti, danas, 31. avgusta 2020. godine, je objavljen Konkurs za upis u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (https://unze.ba/svi-konkursi/). Konkurs za prijave studenata u I ciklus ostaje otvoren od 31. avgusta do 18. septembra 2020. godine. Konkursom su utvrđene upisne kvote (drugi upisni rok) i za I […]

Nastavi čitati

U drugom upisnom roku na Odsjeku za kulturalne studije ima mjesta za sedam redovnih studentica i studenata

Nakon završetka prvog upisnog roka – I (prvog) ciklusa studija na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini, ostala su nepopunjena mjesta za: 7 redovnih studenata 10 samofinansirajućih studenata  9  vanrednih studenata Pozivamo maturantice i maturante, kandidatkinje i kandidate da se prijave na Konkurs koji će uskoro biti objavljen, […]

Nastavi čitati

ISTINSKI POSVEĆENI I ISTRAJNI STUDENTI NAJVEĆA SU VRIJEDNOST KULTURALNIH STUDIJA

Sabrina Keleštura je diplomirana kulturologinja. Studij je završila kao redovna studentica u generaciji 2014/2018. Bila je pripravnica u Sektoru za odnose sa javnostima Gradske uprave Zenica, a danas je angažovana u Muzeju grada Zenica na naučno-istraživačkim i stručnim projektima. Sabrina je članica Projektnog tima Odsjeka za kulturalne studije. Sabrina smatra kako je svačije iskustvo studiranja […]

Nastavi čitati

POZNATA MLADA UMJETNICA JE USPJEŠNA STUDENTICA NA KULTURALNIM STUDIJIMA

Emina Bajtarević je redovna studentica III godine Kulturalnih studija. Radi se o studentici koja postiže odlične rezultate, a drugu godinu studija je završila sa prosjekom ocjena 10. Angažovana je u brojnim profesionalnim projektima, dok se posebno ističu njeni izvrsni i vrlo zapaženi angažmani u oblasti umjetnosti muzike. Emina učestvuje na značajnim umjetničkim manifestacijama i osvaja […]

Nastavi čitati

USPJEŠNA SARADNJA KULTURALNIH STUDIJA I BOSANSKOG NARODNOG POZORIŠTA ZENICA

Od svog osnivanja Odsjek za kulturalne studije ima izuzetno uspješnu saradnju sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica. Veliki broj studenata i studentica do sada je u ovoj najvećoj ustanovi kulture u Zeničko-dobojskom kantonu realizovao pripravnički staž ili na drugi način bio profesionalno angažiran, uključujući i učešće u profesionalnim projektima pozorišne umjetničke produkcije i članstvo u festivalskim […]

Nastavi čitati