Pričam ti priču: Krvna slika zeničkog turizma

Turizam i Zenica su pojmovi koje rijetko susrećemo skupa u istoj rečenici. Još rijeđe ćemo ova dva lijepa pojma čuti u priči sa sretnim završetkom. Ni ova priča nema sretan, ali ne mora nužno imati ni naročito ružan kraj. Bilo kako bilo, činjenica je da Zenica nikada nije bila sinonim za turizam što je vjerovatno […]

Nastavi čitati

Kulturologija i kulturalna povijest na Odsjeku za kulturalne studije

Najčešće asocijacije na pojam historija ili povijest su datumi, godine, imena, vladari, ratovi i slično. Međutim, historija je puno više od pukog nabrajanja dosadnih činjenica i detalja, ona je zapravo priča o ljudima, ne samo kraljevima i generalima, već i o svima nama, običnim ljudima. Kulturalna povijest je jedna grana historijske nauke čiji je fokus […]

Nastavi čitati

Kulturologija i kulturna baština na Odsjeku za kulturalne studije

Kulturna baština predstavlja važnu oblast koja se izučava na Odsjeku za kulturalne studije. Šta je kulturna baština? Sve ono što smo naslijedili od predaka, a što ima značaj za određeni narod ili državu predstavlja njenu baštinu. Ona može biti materijalna, i nju čine svi opipljivi predmeti i objekti poput tvrđava, spomenika, arheoloških materijala, muzejskih artefakata […]

Nastavi čitati