Ponovimo pitanje: da li kolektivi pamte?

Zašto je jedan pojam koji je isključivo vezan za procese koji se odvijaju u pojedincu pripojen pojmu kolektiviteta? Klasična definicija pamćenja podrazumijeva reaktualizaciju dijelova prošlosti u ljudskoj svijesti, odnosno, pamćenje se odvija isključivo u pojedincu – neovisno o tome da li se radi o neurofiziološkim ili psihičkim procesima. Sjećanja su, smatraju psiholozi i neurolozi, proizvod […]

Nastavi čitati