II ciklus studija na Odsjeku za kulturalne studije –studijsko usmjerenje Kulturologija i kulturni turizam

Kulturalni studij Obrazovanje

Konkurs za prijem na II ciklus Odsjeka za kulturalne studije je otvoren do 25. septembra 2020. godine (Konkurs dostupan na: https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-ii-drugog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2020-2021-godini-magistarski-studij/). Koncept II ciklusa studija je zasnovan na upoznavanju studentica i studenata sa ključnim teorijskim konceptima i praktičnim istraživačkim modelima kulturnih fenomena. Ovaj ciklus studija se sastoji se od tri ponuđena usmjerenja i to: Kulturalni i medijski menadžment, Kulturologija i kulturna baština i Kulturologija i kulturni turizam! Nastava na II ciklusu se realizira tokom jedne akademske godine, s tim da je I semestar zajednički tj. predmeti su isti za sva tri usmjerenja, a u drugom semestru svako usmjerenje ima posebne, za to usmjerenje, karakteristične predmete.

Smjer Kulturologija i kulturni turizam se koncentrira na istraživanje plodotvorne sinteze kulture i turizma. Ovaj smjer namijenjen je postdiplomcima zainteresovanim za istraživanje i rad u oblasti interaktivnog doticaja kulture i turizma. Širok je dijapazon područja koja se dotiču mogućih djelatnosti u sektoru kulturnog turizma: od rada u okviru organa uprave, ustanova kulture, turističkih organizacija, privatnih kompanija, turističkih agencija, ugostiteljskih objekata, umjetničkih udruga do prevozničkih kompanija. Uspješnim savladavanjem teoretskih i praktičnih zadataka iz pet nastavnih predmeta (Kulturni turizam,Marketing u kulturnom turizmu, Menadžment u kulturnom turizmu, Kulturno-turistički potencijali Bosne i Hercegovine i Kulturna baština i kulturni turizam) polaznici ovog studijskog programa steći će znanja i vještine potrebne za uspješno planiranje, organiziranje i realizaciju projekata iz oblasti kulturnog turizma,identifikaciju kulturno-turističkih potencijala, izradu turističkih ponuda, turističko promoviranje kulturne baštine.

Nakon uspješnog polaganja svih ispita polaznici II studija ciklusa pristupaju izradi završnog magistarskog rada koji se potom brani pred stručnom komisijom. Uspješnim savladavanjem svih obaveza kandidati stječu zvanje Magistar kulturologije i kulturnog turizma!

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica oko koncepta studija ili upisa javite nam se na mail: kulturalne.studije@ff.unze.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *