II ciklus studija na Odsjeku za kulturalne studije –studijsko usmjerenje Kulturologija i kulturna baština!

Kulturalni studij Obrazovanje

Odsjek za kulturalne studije pokrenuo je II ciklus studija na koji se moguće prijaviti najkasnije do 25. septembra 2020. godine (Konkurs dostupan na: https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-ii-drugog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2020-2021-godini-magistarski-studij/). II ciklus studija koncipiran je na inovativan, moderan i interdisciplinaran način, a sastoji se od tri ponuđena usmjerenja i to: Kulturalni i medijski menadžment, Kulturologija i kulturni turizam i Kulturologija i kulturna baština! Nastava na II ciklusu se izvodi tokom jedne akademske godine, s tim da je prvi semestar zajednički tj. predmeti su isti za sve tri usmjerenja, a u drugom semestru svako usmjerenje ima posebne, za to usmjerenje, karakteristične predmete.

Usmjerenje Kulturologija i kulturna baština namijenjeno je osobama zainteresovanim za proučavanje i afirmaciju kulturne baštine (materijalne i nematerijalne), njenu identifikaciju, interpretaciju, zaštitu i upravljanje, s ciljem njenog detaljnog istraživanja, dokumentiranja i trajnog prezerviranja za buduće generacije. Uspješnim savladavanjem teoretskih i praktičnih zadataka iz pet nastavnih predmeta (Istraživanje i identifikacija kulturne baštine, Zaštita kulturne baštine, Menadžment kulturne baštine, Nematerijalna kulturna baština i Povijest okoliša i zaštita prirodne kulturne baštine) polaznici ovog studijskog programa steći će znanja i vještine potrebne za uspješno istraživanje, zaštitu i prezentiranje različitih aspekata kulturne baštine.

II SEMESTAR STUDIJA DRUGOG CIKLUSA – studijsko usmjerenje: KULTUROLOGIJA I KULTURNA BAŠTINA

Nakon uspješnog polaganja svih ispita polaznici II studija ciklusa pristupaju izradi završnog magistarskog rada koji se potom brani pred stručnom komisijom. Uspješnim savladavanjem svih obaveza kandidati stječu zvanje Magistar kulturologije i kulturne baštine!

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica oko koncepta studija ili upisa javite nam se na mail: kulturalne.studije@ff.unze.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *