Budi u prvoj generaciji magistara Kulturologije!

Kulturalni studij Obrazovanje

Odsjek za kulturalne studije u Zenici se od upisa prve generacije studenata 2012. godine do danas afirmirao kao moderan i studenticama i studentima privlačan studijski program. Naši diplomirani kulturolozi su se zahvaljujući kritičkom pristupu, stečenim znanjima i vještinama već afirmirali na tržištu rada te su prepoznati kao kvalitetni kadrovi sposobni da uspješno odgovore izazovima afirmiranja kulturnih djelatnosti u globalizirnom svijetu. Pozorišta, muzeji, biblioteke, turističke agencije, medijske ustanove, javna uprava, domaće i međunarodne nevladine organizacije i fondacije, privatne firme, samo su neke od ustanova i organizacija gdje su brojni diplomirani kulturolozi pronašli svoj profesionalni angažman. Zbog svega navedenog, pojavila se potreba za kreiranjem prostora za dodatno stručno usavršavanje i profesionalno profiliranje prvenstveno diplomiranih kulturologa, ali i stručnjaka iz drugih srodnih područja društvenih i humanističkih nauka, odnosno umjetničkog područja!

Odsjek za kulturalne studije ove godine raspisao je Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2020/2021. godini koji traje od 31.avgusta  do 25. septembra 2020.godini! II ciklus studija traje jednu akademsku godinu (dva semestra), a upisnina iznosi 1.500,00 KM i može se platiti na rate.

Uslovi za upis na II ciklus su:

  • Završeni Kulturalni studiji – I ciklus (diplomirani kulturolog – četverogodišnji studij, 240 ECTS bodova) sa prosjekom ocjena na I ciklusu studija najmanje 8;
  • Završen drugi srodni studij iz područja društvenih ili humanističkih nauka, odnosno umjetničkog područja (četverogodišnji studij, 240 ECTS bodova) sa prosjekom ocjena na I ciklusu studija najmanje 8;

II ciklus studija koncipiran je na inovativan, moderan i interdisciplinaran način, a čine ga tri studijska usmjerenja i to:

  1. Kulturalni i medijski menadžment(izlazno zvanje:Magistar kulturologije – kulturni i medijski menadžment) – slobodno 15 redovnih samofinansirajućih mjesta
  2. Kulturologija i kulturna baština (izlazno zvanje:Magistar kulturologije i kulturne baštine) – slobodno 10 redovnih samofinansirajućih mjesta
  3. Kulturologija i kulturni turizam(izlazno zvanje:Magistar kulturologije i kulturnogturizma) – slobodno 15 redovnih samofinansirajućih mjesta

Zainteresovani kandidati prijavljuju se na jedno od ponuđenih usmjerenja. Nastava na II ciklusu se izvodi tokom jedne akademske godine, s tim da je prvi semestar zajednički tj. predmeti su isti za sve tri usmjerenja, a u drugom semestru svako usmjerenje ima posebne, za to usmjerenje, karakteristične predmete. Nastava u drugom semestru II ciklusa studija na sva tri studijska usmjerenja sadrži samostalni istraživački rad studenata i individualne mentorske konsultacije u svrhu izrade magistarskog rada!

I SEMESTAR STUDIJA DRUGOG CIKLUSA – ZAJEDNIČKI

 

Pozivamo sve zainteresovane kandidatkinje i kandidate da se najkasnije do 25. septembra 2020. godine prijave na II ciklus studija Odsjeka za kulturalne studije (Konkurs dostupan na: https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-ii-drugog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2020-2021-godini-magistarski-studij/)!

Više informacija o studijskim usmjerenjima možete naći na portalu www.ZDKultura.ba, a ukoliko imate pitanja ili nedoumica oko koncepta studija ili upisa javite nam se na mail: kulturalne.studije@ff.unze.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *