II ciklus studija na Odsjeku za kulturalne studije –studijsko usmjerenje Kulturologija i kulturni turizam

Konkurs za prijem na II ciklus Odsjeka za kulturalne studije je otvoren do 25. septembra 2020. godine (Konkurs dostupan na: https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-ii-drugog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2020-2021-godini-magistarski-studij/). Koncept II ciklusa studija je zasnovan na upoznavanju studentica i studenata sa ključnim teorijskim konceptima i praktičnim istraživačkim modelima kulturnih fenomena. Ovaj ciklus studija se sastoji se od tri ponuđena usmjerenja i to: Kulturalni […]

Nastavi čitati

II ciklus studija na Odsjeku za kulturalne studije –studijsko usmjerenje Kulturologija i kulturna baština!

Odsjek za kulturalne studije pokrenuo je II ciklus studija na koji se moguće prijaviti najkasnije do 25. septembra 2020. godine (Konkurs dostupan na: https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-ii-drugog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2020-2021-godini-magistarski-studij/). II ciklus studija koncipiran je na inovativan, moderan i interdisciplinaran način, a sastoji se od tri ponuđena usmjerenja i to: Kulturalni i medijski menadžment, Kulturologija i kulturni turizam i Kulturologija i […]

Nastavi čitati

Budi u prvoj generaciji magistara Kulturologije!

Odsjek za kulturalne studije u Zenici se od upisa prve generacije studenata 2012. godine do danas afirmirao kao moderan i studenticama i studentima privlačan studijski program. Naši diplomirani kulturolozi su se zahvaljujući kritičkom pristupu, stečenim znanjima i vještinama već afirmirali na tržištu rada te su prepoznati kao kvalitetni kadrovi sposobni da uspješno odgovore izazovima afirmiranja […]

Nastavi čitati