ISTINSKI POSVEĆENI I ISTRAJNI STUDENTI NAJVEĆA SU VRIJEDNOST KULTURALNIH STUDIJA

Sabrina Keleštura je diplomirana kulturologinja. Studij je završila kao redovna studentica u generaciji 2014/2018. Bila je pripravnica u Sektoru za odnose sa javnostima Gradske uprave Zenica, a danas je angažovana u Muzeju grada Zenica na naučno-istraživačkim i stručnim projektima. Sabrina je članica Projektnog tima Odsjeka za kulturalne studije. Sabrina smatra kako je svačije iskustvo studiranja […]

Nastavi čitati

POZNATA MLADA UMJETNICA JE USPJEŠNA STUDENTICA NA KULTURALNIM STUDIJIMA

Emina Bajtarević je redovna studentica III godine Kulturalnih studija. Radi se o studentici koja postiže odlične rezultate, a drugu godinu studija je završila sa prosjekom ocjena 10. Angažovana je u brojnim profesionalnim projektima, dok se posebno ističu njeni izvrsni i vrlo zapaženi angažmani u oblasti umjetnosti muzike. Emina učestvuje na značajnim umjetničkim manifestacijama i osvaja […]

Nastavi čitati

USPJEŠNA SARADNJA KULTURALNIH STUDIJA I BOSANSKOG NARODNOG POZORIŠTA ZENICA

Od svog osnivanja Odsjek za kulturalne studije ima izuzetno uspješnu saradnju sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica. Veliki broj studenata i studentica do sada je u ovoj najvećoj ustanovi kulture u Zeničko-dobojskom kantonu realizovao pripravnički staž ili na drugi način bio profesionalno angažiran, uključujući i učešće u profesionalnim projektima pozorišne umjetničke produkcije i članstvo u festivalskim […]

Nastavi čitati

Kulturalne studije predstavljaju izvrsnu platformu u okviru koje možete razvijati vaše afinitete

SAMIR PURIĆ je diplomirani kulturolog. Kulturalne studije je završio u generaciji 2014/2018. sa visokom prosječnom ocjenom. Tokom i nakon studija isticao se svojim aktivnim radom i zalaganjem, a danas je profesionalno angažovan u radu nekoliko domaćih i inozemnih organizacija, primarno u nevladinom sektoru. Redovni je student II ciklusa studija menadžmenta na kojem izrađuje završni rad […]

Nastavi čitati

Upis na Odsjek za kulturalne studije je počeo 15.juna 2020. godine, kada je objavljen Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (link: https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-i-prvog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2020-2021-godini-prvi-upisni-rok/). Konkurs ostaje otvoren do 26. juna 2020. godine. Konkursom su utvrđene upisne kvote i za I ciklus na Odsjeku za kulturalne studije za akademsku 2020/2021. godinu: […]

Nastavi čitati

RASPISAN KONKURS ZA UPIS NA ODSJEK ZA KULTURALNE STUDIJE

Poštovane maturantice i maturanti, danas, 15.juna 2020. godine, je objavljen Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (link: https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-i-prvog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2020-2021-godini-prvi-upisni-rok/). Konkurs za upis studenata ostaje otvoren od 15. do 26.juna 2020. godine. Konkursom su utvrđene upisne kvote i za I ciklus na Odsjeku za kulturalne studije za akademsku 2020/2021. godinu: […]

Nastavi čitati

Prilog BHRT-a o portalu ZDKultura i Odsjeku za kulturalne studije

Zenica je postala bogatija za još jednu platformu koja se tiče kulture. Riječ je o novom web portalu pod nazivom ZDKultura, koji su osnovali profesori i saradnici Odsjeka za kulturalne studije Univerziteta u Zenici. Program Odsjeka za kulturalne studije prvi put je realizovan 2012./13. akademske godine. Odsjek je sa studentima i saradnicima realizovao značajan broj […]

Nastavi čitati

Zahvljajujući kulturalnim studijima angažovana u brojnim projektima domaćih i međunarodnih organizacija

NERDŽIS ČAPLJA je diplomirana kulturologinja. Prvi ciklus Kulturalnih studija završila je 2018. godine sa visokom prosječnom ocjenom. Tokom studija bila je angažovana u brojnim stručnim i profesionalnim projektima, a poseban interes iskazuje u oblastima kulturnog turizma i zaštite baštine. Nerdžis je danas projektna asistentica u Fondaciji „Muharem Berbić“, a članica je i Projektnog tima Odsjeka […]

Nastavi čitati

ONLINE LIVE ZOOM KONSULTACIJE ZA UPIS KULTURALNIH STUDIJA

U okviru I ciklusa studija u četverogodišnjem trajanju na studijskom programu Kulturalne studije izučavaju se oblasti kulturne baštine i historije, komunikologije i medija, kulturnih teorija, arhivistike, muzeologije, bibliotekarstva, savremene kulturne produkcije, sociologije kulture, kulturnog turizma, kreativnih industrija, menadžmenta u kulturi, kulturnih politika, odnosa sa javnošću u kulturi, te izvedbeno-scenskih, muzičkih, filmskih i likovnih umjetnosti… Svi […]

Nastavi čitati