Kulturalne studije i mediji

Jedna od oblasti, koja ima svoje posebno mjesto u okviru Kulturalnih studija, jesu masovni mediji. To je oblast koja je veoma zanimljiva našim studentima. Ona je zasnovana na gledanju, analizi i diskusijama o veoma interesantnim sadržajima popularnog karaktera – kao što su reklame, crtani filmovi, reality show programi, TV sapunice, sportski prenosi, muzički fenomeni (različiti […]

Nastavi čitati

Kulturalne studije i turizam

Turizam je za mnoge zemlje značajan faktor društvenog i privrednog razvoja, te generator zapošljavanja. Prihodi od turizma, otvaranje novih radnih mjesta, prosperitet lokalne zajednice i lokalne ekonomije, uticaj na rast BDP-a, su pozitivni učinci koje donosi razvoj turizma. Turizam je danas interdisciplinarni socijalni fenomen jer značajno zadire u mnoge aspekte društvenog života (ekološki, kulturni, socijalni, […]

Nastavi čitati

Aktivnosti Projektnog tima Odsjeka za kulturalne studije

Odsjek za kulturalne studije je mlad ali moderan studijski program, a nastavnici i saradnici zajedno sa sadašnjim i bivšim studentima nastoje pronaći neke nove načine za unapređenje kvaliteta nastave. Teoretska znanja iz kulturologije predstavljaju samo jedan segment obrazovanja, ali, tek sa primjenom tih znanja u praksi se može očekivati potpun i kvalitetan profesionalni razvoj. Studenti […]

Nastavi čitati

Odsjek za kulturalne studije je nosilac izrade Strategije kulturne politike ZDK

Odsjek za kulturalne studije je bio nosilac izrade kapitalnog projekta Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona 2014-2020. godina. Strategijom su utvrđeni pravci razvoja kulture na području Zeničko-dobojskog kantona za navedeni period. Realizacijom Strategije je došlo do niza pozitivnih pomaka u sektoru kulture: doneseno je niz zakona koji su uredili pojedine oblasti kulturnog djelovanja, precizirani su modeli […]

Nastavi čitati

Projekti studentica i studenata Odsjeka za kulturalne studije

Studentice i studenti Odsjeka za kulturalne studije u okviru redovne nastave realizirali su niz zanimljivih projekata, od kojih posebno ističemo dva: Projekat izložbe „I žene su gradile Zenicu“ je realizovan s ciljem prepoznavanja i uvažavanja historijske uloge žene u razvoju grada Zenice. Tokom pripremanja izložbe studenti su istraživali nazive ulica, bulevara, trgova, mostova, obrazovnih te […]

Nastavi čitati

Upis na Kulturalne studije

U predstojećem periodu, portal ZDKultura.ba će objavljivati sadržaje iz oblasti kulture, te informacije o upisu na Odsjek za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, u akademskoj 2020/2021. godini. Napominjemo da portal ZDKultura predstavlja platfomu koju je pokrenula grupa nastavnika i saradnika zaposlenih na Odsjeku za kulturalne studije FFUNZE. Portal je pokrenut prvenstveno s ciljem da […]

Nastavi čitati

ZDKultura

Web portal ZDKultura.ba nastao je s ciljem informiranja građana Zeničko-dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine o kulturnim manifestacijama, aktivnostima ustanova i organizacija kulture, bazama podataka, postojećoj legislativi u sektoru kulture, nacionalnim spomenicima, kulturnoj produkciji, materijalnoj i duhovnoj baštini, modelima finansiranja, statusu samostalnih umjetnika, aktivnostima strukovnih udruženja, istraživačkim projektima, aktuelnim modelima kulturnih politika i strateškim dokumentima […]

Nastavi čitati

Studentski projekat „I žene su gradile Zenicu“

Projekat izložbe „I žene su gradile Zenicu“ su realizovali studenati treće godine Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Zenici s ciljem prepoznavanja i uvažavanja historijske uloge žene u razvoju grada. Tokom pripremanja izložbe studenti su istraživali nazive ulica, bulevara, trgova, mostova, obrazovnih te javnih institucija u Zenici. Podaci pokazuju da se u Zenici nalazi […]

Nastavi čitati